Økologisk Drift

   økologisk drift

 

På Kringsjå drives i samarbeid med Kringsjås Samdrift, arbeid

med kulturlandskapet og økologisk villsau drift.

Det betyr at det arbeides med naturen og ikke mot den.

 

 

På Kringsjå drives I samarbeid med KringsjåsSamdrift, arbeid med kulturlandskapet og økologisk villsau drift. Dette betyr at vi arbeider med naturen, og ikke mot.

I økologisk landbruk brukes ikke kunstgjødsel og syntetiske sprøytemidler. I stedet arbeider man med naturen for å holde skadegjørere i sjakk og oppnå gode resultater.

Økologisk landbruk betyr:

  • Bedre dyrevelferd med krav til beiting og utegang noe som igjen har ført til mindre sykdommer
  • Matjorda blir tatt bedre vare på da det gir økt tilførsel av organisk materiale og en mer fruktbar jord
  • Ingen utslipp av sprøytemidler og kunstgjødsel. Økobonden gjødsler jorda, ikke grunnvannet
  • Et rikere fugleliv og større plantemangfold da både fugler og plantearter trives bedre på økologisk mark
  • Flere nyttedyr som meitemark og biller. De bidrar til gjennomlufting, drenering og nedbryting av organisk                               materiale
  • Produktene inneholder ikke kjemiske eller syntetiske sprøytemiddelrester
  • All bruk av genmodifiserte planter, dyr og hjelpestoffer er forbudt
  • 30 -50 % lavere energiforbruk, og har som mål å benytte fornybare ressurser
  • Mer CO2 bindes inn i jordas humus, slik at CO2-innholdet i atmosfæren blir redusert
  • Minst en gang i året gennomgår gården en omfattende kontroll av en Debio-inspektør. All produksjon, foredling og omsetning må dokumenteres

Økologisk landbruk har som mål å ikke bare produsere tilstrekklig med mat, men sørge for at alle involverte får en god livskvalitet, og bidra til matsuverenitet og fattigdomsreduksjon.

På Kringsjå driver vi også med lyngbrenning for å bevare kystkulturlandskapet slik det har vært i i flere tusen år. Brenningen blir foretatt sent på vinteren mens det enda er frost i jorden, eller mens jorden er våt. Da unngår vi at røttene blir ødelagt eller at det tar fyr i selve jordbunnen. På denne tiden ligger også orm, frosk og padder i dvale og fuglene har ikke begynt med hekkingen. Lyngrøtter og mange slags frø tåler en slik brann, mens busker og trær stryker med. Slik brenning tilfører også jorden naturlig gjødsel. En annen fordel er at den lave vegetasjonen fører til dårligere forhold for flått.

De siste årene har vi brent over 600 mål i Byheiene.

 

 

 

Copyright "Kringsjås venner" © 2012. All Rights Reserved.