Historien om Kringsjåhytta

historie

 

Kringsjå ble i sin tid reist av Fjellaget Harald, og finansiert av IOGT Haugesund, i 1909.

 

 

 

Fjellaget Harald kjøpte i 1908 tomten til Kringsjåhytta av Halvor Dalen for kroner 1300,-. Hytta som ble finansiert av IOGT Haugesund stod ferdig året etter og ble innviet 6.6.1909. Hytta ble pusset opp og utvidet i 1921. Allerede 2 år etter, i 1923 brant hytta helt ned, men Fjellaget Harald gav ikke opp og bestemte seg for å bygge hytta opp

igjen. Den nye hytta var da noe større enn den som brant, og med flere sengeplasser. Byggematerialet denne gangen var rundtømmer som ble fraktet opp med løpestreng fra grustaket i Fedjedalen.

Kringsjå ble også benyttet av tyske okkupasjonsstyrker under 2. verdenskrig.

 

I 1990 var hytta i en slik forfatning at den nærmest var for ødelagt å regne. Området hadde også grodd kraftig til, og utsikten som i sin tid ga navnet til hytta, var nærmest blokkert. Restaureringen av Kringsjå ble påbegynt i 1991, etter initiativ fra Tom Melkevik, som er oppvokst i og rundt byheiene i Haugesund. Melkevik stiftet Kringsjås venner og opprettet en samarbeids- og leieavtale med IOGT-losjen som står som formell eier av Kringsjå. Foruten restaureringen av selve hytta og innferdselsårene (stiene) inn, ble det også innført villsau for å beite ned den uønskede tilveksten på heiene. Det er også tidligere benyttet villsau i byheiene for å vedlikeholde kulturlandskapet.

Restaureringen av Kringsjå er gjort på dugnadsbasis, og med formalisert støtte og hjelp fra tømrerlinja på Haugalandet Yrkesskole (nå Haugalandet vgs), kriminalomsorgen i Haugesund, og personer fra det kommunale arbeidsmarkedstiltaket ”unge eldre” i det nedlagte Gamle Slaktehuset i byen. Kringsjås venner har også fått støtte og hjelp fra andre, men dette er ikke formalisert. Blant sistnevnte finner vi Friluftsrådet, og en pensjonistgruppe med tilknytning til IOGT. Haugesund kommune har både støttet tiltaket økonomisk og i form av arbeidsleder. Opprinnelig var det bare hytta som skulle restaureres, men etter hvert som man så at behovet økte, ble også nye prosjekter gjennomført. Kringsjås venner står også bak et samarbeidsprosjekt med Haugalandet vgs, der de en gang i uken tar med ungdom med Tilrettelagt Individuell Opplæring for å gjøre forefallende og forebyggende ”vaktmesterarbeid”. Opplegget er en del av et pedagogisk opplegg for disse elevene.

Kringsjå består i dag av hytta på ca 200 m2, eget toalett reist av friluftsrådet i kommunen, en lavvo med ca 60 sitteplasser med innlagt gass, og en nyreist sæterbygning med mulighet for å huse villsauen som holdes i området, på ca 400 m2. Sæterbygget har også kjøkken med mer, og storsal med plass for ca 100 personer. Det nærliggende utearealet har flere benker og bord, og deler av området (ca 400 m2) er skiferbelagt, blant annet for å lette renholdet av hytta. Nær 800 mål av eiendommen er inngjerdet. Hele området befinner seg innenfor det kommunale friluftsområdet. Kringsjås venner holder hytta åpen for allmennheten hver søndag, og står for salg og servering av vafler og kaffe. To ganger i året holder de også et noe større friluftsarrangement med hesteridning, natursti, pinnebrødsteking og andre aktiviteter.

Anlegget leies også ut til skoleklasser, barnehager, ungdomsgrupper, speidere og andre, og til forskjellige firmaer og organisasjoner. Området er fritt tilgjengelig, men bygningsmassen er altså låst og nøkkel må hentes hos Melkevik eller andre i Kringsjås venner. Anlegget har ca 80 utleiedager i året.

Copyright "Kringsjås venner" © 2012. All Rights Reserved.