Sommerjobb 2020

 

 

 

Sommerjobb avslutning fungerende ordfrer

Fungerende ordfører Trine M. Stokland flankert av en flott gjeng med ungdommer

 

 

 

  

Kringsjås Venner ønsker å takke den flotte ungdomsgjengen som hadde jobb uke hos oss i år.

 

Dere gjorde en fantastisk flott jobb med vedlikehold og rydding på Kringsjå.

 

 

 

Alle våre rastebord, seter, tre-lavvoen og toalettbygg er nå nymalt og klare

til å ta imot de mange nye tusener som besøker oss hvert år.

 

 

Vi var så heldig at vi fikk besøk av fungerende ordfører (varaordfører) Trine M. Stokland,

som takket ungdommene for kjempeinnsatsen de hadde utført på Kringsjå

og som hele Haugalandet ville kunne få nytte av.

 

 

 

 

 

 

 

Kringsjås Venner hadde håpet at vi også i 2020 kunne gitt dere jobbtilbud i inntil 3 ukers

med midler fra Bufdir, slik som tidligere år.

 

 

Men beklageligvis ønsket flere av våre lokale politikkerer ikke å prioritere denne type feriejobbtilbud i år.

 

Dette medførte at vi fikk 60% mindre tilskudd enn i 2019 og dermed et redusert feriejobb tilbud.

 

 

Vi synes det er litt trist at ikke alle ser verdien i å gi et slik jobbtilbud til ungdommene våre.

Hvor ungdommene gjør et meningsfylt arbeid, og tjener seg egne feriepenger.

Samtidig som de sosialiserer seg med nye venner.

 

 

 

 

Vi håper at alle ser verdien i å satse på et slikt feriejobb tilbud,

når en ser den innsatsen ungdommene har utført. 

Noe kan sees ved å følge disse videolinkene

 

Feriejobb1       Feriejobb2

 

 

 

Kringsjå Venner ønsker dere en fortsatt fin sommer og takke for kjempeinnsatsen.

 

Copyright "Kringsjås venner" © 2012. All Rights Reserved.