Halvårsrapport 2017. 

 

Hva har skjedd så langt i år?

 

I april avholdt Kringsjås Venner sitt årsmøte, hvor et nytt styre ble valgt inn. (se hjemmesiden).

Det har ellers vært aktiviteter på Kringsjå hele dette halvåret.

Men mai og juni har vært en spesielt travel periode, med mange bestilte arrangementer

fra barnehager, skoleklasser, cruise turister og andre besøkende.

 

 

Kringsjås Venner deltok også i år på Stemnestad leir 2017 og med god dugnadsånd hatt ansvar

for mat og grillaktiviteter til alle 7 klasse elvene i Haugesund kommune.

I løpet 6 leirskoledager mellom 29mai og 14 juni, hadde vi ansvar for at 600 elever og

voksne fikk kose seg med grillmat og pannekake steiking på bål.

 

Tilbakemeldingene fra både elever og voksne var veldig god og positive. Noen sa til og med

at dette var den beste leiraktiviteten de hadde opplevd.

 

Styre i Kringsjås venner ønsker å takke daglig leder Tom Melkevik og

hans hjelpere, samt den frivillige innsatsen til våre medlemmer som

også deltok, for en kjempegod innsats.

En slik positiv og god innsats og dugnadsånd er noe som driver Kringsjås venner fremover.

 

Kringsjås venner har også i år fått tildelt midler til vårt «Fra jord til bord» prosjekt, fra

Barne- og fattigdomsmidlene som Bufdir deler ut. Disse midlene skal brukes på barn

og ungdom i løpet av bevilgningsåret. Et av delprosjektene i dette som 

Kringsjås Venner tilrettelegger for. Er å tilby 16-19 ungdomsskoleelever i

Haugesund og som skolene selv velger ut, en mulighet til å jobbe på

Kringsjå i 14 dager i starten av skoleferien. Slik at de selv kan

tjene seg noen ekstra kroner som de kan bruke i ferien.

 

I år legger vi til rette for at 19 ungdommer kan arbeide på Kringsjå

fra 22 juni til 6 juli. I den perioden vil de få en variert jobbaktivitet.

Alt fra at noen bidrar med å lage mat til gruppen, noen rydder i skogen, maler eller

er med på å vedlikeholde deler av stisystemet i nærområde til Kringsjå.

 

Ellers har juni måned også hatt mange grupper som har ønsket å leie Kringsjå

med uteområdene til avslutninger for både barnehager, skoler og andre lag.

Dermed har nesten hele juni måned vært belagt med aktiviteter nesten

daglig både på dagtid og om kveldene.

 

Vi hadde også siste åpen søndagskafe før ferien, søndag 18 juni.

Vi åpner på nytt igjen i slutten av august.

 

Følg med på hjemmesiden hvor vi vil legge ut informasjon om

søndagskafe åpningstider høsten 2017.

 

Kringsjås Venner ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og besøkende

en riktig god sommer.

Copyright "Kringsjås venner" © 2012. All Rights Reserved.