Årsmøte Kringsjås Venner 2017.

 

Årsmøte ble avholdt torsdag 20.april. 2017,

 Kl.18:00 på Kringsjåseteren.

 

              Nestleder Per Helgesen gikk igjennom årsberetningen og regnskapet for 2016.

              Årsberetningen kan dere lese her.

              Det var valg på flere nye styremedlemmer og varastyremedlemmer.

              Det nye styret i 2017:

                                         Leder:                           Per Helgesen

                                          Nestleder/sekretær:   Roald Johannessen

                                          Kasserer:                     Edvin Storlien

                                          Styremedlem:              Knut Johan Nesse

                                          Styremedlem:              Martha B. Woll

                                          Styremedlem:              Erik Iversen

                                          Styremedlem (IOGT): Arne C Baardsen

                                          Varamedlem:               Per Rullestad

                                          Varamedlem (IOGT):

           Det ble også vedtatt nye vedtektsendringer, de nye vedtektene gjeldende

           fra 20.04.2017 finner en her.

 

           Årsmøte ble hevet og etterfulgt at et medlemsmøte.

 

 

           I 2017 er det 25 år siden Kringsjås Venner ble stiftet. Daglig leder 

           Tom Melkevik gav oss et historisk tilbakeblikk fra den gangen i 1992

          da han tok initiativet og stiftet Kringsjås Venner, frem til i dag. Hvor

          25 års jubilanten fremstår som en livkraftig stiftelse som har vært

          og fremdeles er drivkraften bak driften av det populære Kringsjå

          område og for vedlikeholdet av kulturlandskapet byheiene.

 

 

 

 

 

Copyright "Kringsjås venner" © 2012. All Rights Reserved.